Informatie

D3M/files/uploads/images/New_Image.JPG.jpg
D3M/files/uploads/images/informatie_groep1.jpg

Bluswatervoorzieningen


Voor het blussen van een brand is water het meest gebruikte blusmiddel. Dit betekent dat in de gehele gemeente voldoende bluswater aanwezig moet zijn. In de meeste gevallen wordt voor de bluswatervoorziening gebruik gemaakt van het drinkwaterleidingnet. Het Waterbedrijf Groningen heeft daarvoor in de gemeente Leek ruim 600 brandkranen geplaatst. In de overige gevallen wordt gebruik gemaakt van ‘‘open water'. Dit zijn de kanalen, sloten, vijvers e.d. die zich in in de buurt van een brand bevinden. Hierbij is het van belang dat het open water voor de voertuigen(pompen) van de brandweer bereikbaar zijn.

Vrijwillige brandweerlieden (m/v) geven een professionele invulling aan een hobby. Zij volgen in de avonduren diverse vakopleidingen en oefenen daarnaast regelmatig in teamverband. Gemiddeld is een vrijwilliger op jaarbasis ongeveer 150 uur actief. Tegenover deze inzet staat een vergoeding. Belangrijker dan deze vergoeding is echter de voldoening van het werk: hulp aan mensen en dieren in nood. Voor meer informatie over de brandweer Leek kunt u contact opnemen met de commandant van de brandweer, de heer Arent Anema.
Brandwacht van de maand November
M. Jorritsma
Lees verder
Laatste uitruk: 26-11-14
Aantal uitrukken: 82