Blussen niet meer eerste doel brandweer

De brandweer moet minder gericht zijn op het blussen van branden en branden vaker gecontroleerd laten uitwoeden.

Het voorkomen van gevaar voor mens en milieu heeft de eerste prioriteit, het bedwingen van het vuur is van later zorg. Dat is de beleidslijn die de Nederlandse Vereniging van Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR) aan brandweerkorpsen gaat overbrengen. Volgens de NVBR kost het moeite om met name de leden van de vrijwillige korpsen (85 procent van de sterkte) ervan te doordringen.

Doel is risico's af te wegen. Wanneer er geen mensenlevens in het geding zijn, is het vaak beter een brand gecontroleerd te laten uitwoeden. Dat is beter voor het milieu, want doordat het vuur heter is verbranden schadelijke stoffen sneller. Zo komt minder roet in de lucht, en minder vervuild bluswater in het oppervlaktewater terecht.

,,We zijn druk bezig om te laten doordringen dat de brandweer niet altijd meer branden blust. Dat beklijft helaas heel langzaam bij zowel brandweerlieden als bij het publiek'', zegt Dennis van Zanten, plaatsvervangend commandant van de brandweer in Tilburg en binnen de NVBR belast met de landelijke aanpak van de brandbestrijding. Volgens Van Zanten botst het omscholingsbeleid met de opleiding van brandweerlieden, die van oudsher hebben geleerd dat elke brand uit moet. ,,We hebben zelfs nieuw lesmateriaal voor de brandweeracademie laten vervaardigen, waarin een andere aanpak centraal staat. Een brandweerman wil nu eenmaal graag blussen.''

Het Verbond van Verzekeraars zegt dat het nieuwe beleid ,,een spanningsveld met verzekeraars geeft''. Het verbond spreekt binnenkort met de brandweer over deze aanpak. ,,Uitgangspunt daarbij moet zijn dat de schadelast voor burgers en bedrijven ten gevolge van een andere werkwijze niet toeneemt'', aldus de verzekeraars.


Bron: VBV

D3M/files/uploads/images/news_NL_2419.jpg