Brandweer betrekt burgers bij brandveiligheid

De brandweer heeft tijdens de maandelijkse vergadering van alle Regionaal Commandanten haar vernieuwde publiekswebsite Brandweer.nl officieel gelanceerd. De website richt zich vooral op het informeren van mensen en bedrijven over brandveiligheid. Brandweer.nl is daarmee een belangrijk middel om de burgers meer te betrekken bij de zorg voor brandveiligheid.

De brandweer is een zeer gewaardeerde en bekende organisatie voor veiligheid, maar de taken zijn niet overal bekend. Onlangs nog brachten landelijke media het nieuws dat de aandacht van de brandweer meer verschuift van het branden blussen naar meer hulp- en dienstverlening. Deze trend is al jaren zichtbaar en krijgt ook politieke navolging: de eigen verantwoordelijkheid van ondernemers en burgers voor hun veiligheid krijgt meer en meer gestalte. De brandweer blijft hier ook een belangrijke rol in spelen. Vanuit verschillende korpsen geven de medewerkers op straat, in huis en bedrijf advies en voorlichting over maatregelen die mensen zelf kunnen nemen om brand te voorkomen of de gevolgen zo veel mogelijk te beperken.

In aansluiting op die inspanningen kunnen mensen nu ook terecht op de vernieuwde website. Deze geeft uitleg over het werk en de organisatie van de brandweer, over zaken als het gebruik van brandblussers en rookmelders en over de regelgeving rondom het bouwen en gebruiken van (bedrijfs-)gebouwen. Op heldere, overzichtelijke wijze legt de brandweer uit dat gezamenlijk de hulpdiensten en de burgers veel kunnen doen om branden en incidenten te voorkomen en beheersen. Brandweer.nl zal in de toekomst verder worden aangevuld met verschillende toepassingen die bezoekers helpen om meer inzicht te krijgen in brandveilige situaties.

'Het is de eerste keer dat de brandweerkorpsen samen een landelijk communicatiemiddel inzetten', zegt bestuurslid Paul Pattynama van de NVBR. 'Met de site kunnen mensen snel informatie zoeken over thema's als veilig klussen en rookmelders. Maar de website doet meer. Door de manier van vormgeven en vanuit de inhoud laat de brandweer zien wie ze is: daadkrachtig, deskundig en behulpzaam. Hiermee is weer een stap gezet naar een uniforme uitstraling van alle brandweerkorpsen in Nederland.' Pattynama is namens de brandweer opdrachtgever voor de nieuwe site.

Nu is de landelijke website met algemene informatie gelanceerd. In de komende perioden zullen de verschillende regio's aansluiten op het nieuwe ontwerp, waardoor burgers ook snel informatie kunnen zoeken over de brandweer in de eigen leefomgeving.

Een testpanel van de doelgroep (een dwarsdoorsnede van de Nederlandse bevolking) heeft enthousiast gereageerd op de website: 'Een mooi ontwerp, waarin duidelijk de nodige informatie wordt gegeven. De site is heel overzichtelijk opgebouwd.' U bent van harte uitgenodigd om ook de site te bezoeken op www.brandweer.nl.


cbd9830611715a6f56b09566602bed77.jpg
Brandwacht van de maand December
M. winter
Lees verder
Laatste uitruk: 07-02-15
Aantal uitrukken: 16