Nijmegen riskeert met TS4 boete...

De Nijmeegse brandweer gaat na de bouw van de nieuwe brandweerkazerne
in Lent in Nijmegen-Noord een proef nemen met een bezetting van vier
man in de uitrukploeg na een eerste melding. Hiermee komt de gemeente
Nijmegen in problemen want de wet staat dit niet toe tenzij en daaraan
kunnen zij niet voldoen.

Nu is het nog standaard dat de brandweer met zes man in een bluswagen
op pad gaat. De noodzaak van die omvang staat landelijk ter discussie.


In de praktijk blijkt dat twee van de zes mensen in 95 procent van de
gevallen niet nodig zijn. Die norm van zes man op een bluswagen dateert
uit de jaren veertig van de vorige eeuw. De situatie is sindsdien
stevig veranderd. De brandweer is beter opgeleid, het materieel in de
wagens is enorm uitgebreid en de preventiemaatregelen in woningen en
bedrijven zijn verbeterd. Toch ligt de verkleining van de uitrukploeg
gevoelig op de werkvloer. De veiligheid voor de brandweermensen mag er
zeker niet door afnemen. Met minder dan zes man gaat de brandweer ook
zeker geen pand in waar een brand woedt.


In Nijmegen is afgesproken dat de brandweer de proef in de Waalsprong
goed evalueert. Met de proef is alleen ingestemd omdat in Nijmegen de
andere brandweerposten (in Oost en op de Winkelsteeg) ook nog altijd
snel aanvullende steun kunnen bieden.

Bron: VBV

D3M/files/uploads/images/news_NL_2423.jpg
cbd9830611715a6f56b09566602bed77.jpg
Brandwacht van de maand December
M. winter
Lees verder
Laatste uitruk: 07-02-15
Aantal uitrukken: 16