Samen met Politie uitrukken!

De politie zou in bepaalde stadswijken die bekendstaan als risicovol,
vooruit kunnen worden gestuurd na een brandmelding of tenminste
tegelijkertijd met de brandweer moeten arriveren op het brandadres. Dat
zei voorzitter Gerrit van de Kamp van politiebond ACP woensdag. De bond
reageert hiermee op cijfers over agressie tegen brandweervrijwilligers
tijdens hun werk op straat.

NOS/VBV


Uit onderzoek van de NOS en de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers
(VBV) onder 6500 VBV-leden blijkt dat bijna 60 procent van de
vrijwilligers een of meerdere keren te maken heeft gehad met bedreiging,
mishandeling of scheldpartijen. Van de ondervraagden vindt 75 procent
dat het geweld fors is toegenomen.


VBV/BZK


De VBV wil op korte termijn overleg met het ministerie van
Binnenlandse Zaken. Volgens voorzitter Cees van Beek worden vrijwillige
brandweerlieden in dorpen en wijken vaker dan andere hulpverleners in
hun dagelijks leven geconfronteerd met de raddraaiers. „Ze komen ze
tegen in het postkantoor, de kerk of de supermarkt. Dat heeft een enorme
impact op hun sociale leven.”


Een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken wees erop
dat de vrijwillige brandweer al via de Nederlandse Vereniging voor
Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR) gesprekspartner is van de
overheid. „Met de NVBR wordt al gesproken over het uitvoeren van
maatregelen om geweld tegen hulpverleners terug te dringen”, aldus de
woordvoerder.


Brandweer/Politie


ACP-voorzitter Van de Kamp vindt niet alleen de politiebescherming
van brandweerlieden noodzakelijk, maar vindt ook dat gedupeerde
hulpverleners aangifte moeten doen van geweld tegen hen. Hij wil met
Binnenlandse Zaken en de brandweer om tafel om over de problematiek te
praten en om eventueel afspraken te maken over de politiebescherming bij
branden.


Vrijwillige Brandweer Nederland


In Nederland zijn 22.000 vrijwillige brandweerlieden actief. Er zijn
vijfduizend beroepskrachten. De afgelopen tien jaar zijn er duizend
vrijwilligers afgehaakt. Of dat te maken heeft met het toenemend geweld,
is volgens Van Beek nooit onderzocht.

D3M/files/uploads/images/news_NL_2430_1.jpg