Veilig op kamers

Als je op kamers gaat wonen, denk je niet meteen aan brand. Toch is het goed om er bij stil te staan. Helaas zijn studentenhuizen lang niet altijd brandveilig. Voor een deel ligt de verantwoordelijkheid bij de beheerder of eigenaar. Maar ook als bewoner kun je veel doen aan brandveiligheid. Vaak met weinig kosten en inspanning.

Tip 1 Houd vluchtroutes vrij

Zorg dat de vluchtroutes nooit gebarricadeerd zijn met fietsen, vuilniszakken of wat dan ook.

Tip 2 Rook nooit in bed!

Het zal niet de eerste keer zijn dat iemand met een brandende sigaret in slaap valt.

Tip 3 Geen peuken in de prullenbak

Gooi nooit de asbak leeg in de prullenbak, voordat je zeker weet dat alle peuken zijn gedoofd.

Tip 4 Hang wasgoed nooit dicht bij een kachel te drogen

Je loopt dan het risico dat het wasgoed te heet wordt en vlam vat.

Tip 5 Gebruik geen driewegstekkers

Een driewegstekker lijkt makkelijk: je plugt hem rechtstreeks in het stopcontact en je kunt er drie apparaten op aansluiten. Ze raken echter al snel overbelast, waardoor kortsluiting ontstaat.

Tip 6 Laat je tv niet op stand-by staan

Een tv die stand-by staat, trekt stof aan. Dat kan kortsluiting veroorzaken. Schakel de tv dus uit als je er niet naar kijkt. Het kost bovendien minder energie.