Werkgeversavond brandweer Leek

De brandweer van Leek heeft op dinsdagavond haar vaste oefenavond.
Deze week stond dit in het teken van het oefenen met de werkgevers en
werknemers van de vrijwillige brandweerlieden.

Dit wordt gedaan om de werkgevers en werknemers een beeld te geven wat het
werk bij de brandweer in houdt en hoe er bepaalde zaken geregeld zijn. Er
was goede animo voor de oefening en er waren totaal zo'n zestien gasten. Er
werd in meerdere groepjes gewerkt die na het aantrekken van een brandweer
pak/helm en schoenen de oefeningen bijlangs gingen. Zo werd er met het
redgereedschap gewerkt (knippen/spreiden), met ademlucht op rondlopen in een
met rook gevulde ruimte, theorie deel en een autobrand blussen met water en
One-Seven. Deze oefenavond werd afgesloten met een nabespreking onder het
genot van een hapje en een drankje. Tevens werd de oefenavond door de gasten
als zeer leerzaam en interessant ervaren.

Foto's: Jordi Haverdings/InfoLeek.nl
D3M/files/uploads/images/Oefening-brandweer-Leek-25-11-_1_.jpgD3M/files/uploads/images/Oefening-brandweer-Leek-25-11-_6_.jpgD3M/files/uploads/images/Oefening-brandweer-Leek-25-11-_15_.jpg
cbd9830611715a6f56b09566602bed77.jpg
Brandwacht van de maand December
M. winter
Lees verder
Laatste uitruk: 07-02-15
Aantal uitrukken: 16