Wie wordt TFA 2010?

Op zaterdag 4 september 2010 strijden brandweerlieden uit binnen- en
buitenland, tijdens het 2e open Nederlands kampioenschap, om de titel
Thoughest Firefighter Alive ( TFA).


Het evenement wordt georganiseerd tijdens de 'Wereldhavendagen 2010'
in Rotterdam. Deelname is mogelijk voor iedere repressieve medewerker
(beroeps of vrijwillig) van de brandweer. De TFA bestaat uit vier
relatief zware onderdelen waarbij het aankomt op conditie, kracht een
doorzettingsvermogen. Hierbij staat de Olympische gedachte, meedoen is
belangrijker dan winnen, voorop.


Aanmeldingen kunnen worden gedaan via de site van de TFA Holland (www.tfaholland.nl). Op deze site vind je ook nadere informatie over de verschillende onderdelen.


De wereldhavendagen worden overigens bezocht door duizenden bezoekers
waardoor de deelnemers zich mogen verheugen in een grote
toeschouwerschare. De organisatie hoopt veel brandweercollega’s te mogen
begroeten op het 2e NK TFA.

D3M/files/uploads/images/news_NL_2430.jpg